Nieuwe Rijksweg A1 traject Diemen-Muiderberg open voor verkeer

De nieuwe Rijksweg A1 tussen Diemen en Muiderberg is vanaf maandag 22 augustus 2016 gedeeltelijk in gebruik genomen.

In 2008 werd duidelijk dat een doorgetrokken A6 van knooppunt Muiderberg naar knooppunt Holendrecht politiek niet haalbaar was vanwege tegenstand vanuit omwonenden en natuur- en milieuorganisaties. Om de bestaande problemen aan te pakken en een verdere bevolkingsgroei in Almere te kunnen opvangen is een grootschalige verbreding van de A1 noodzakelijk, een megaproject dat Schiphol-Amsterdam-Almere heet. De A1 is hier onderdeel van.

In 2005 werd een startnotitie opgemaakt om de wisselstrook te verdubbelen naar 2 rijstroken. In 2008 werd door het afketsen van het A6-A9-plan duidelijk dat dit niet afdoende was, waardoor een verbreding naar 12 rijstroken voorzien is, met 2×5 rijstroken plus een tweestrooks wisselstrook, zodat 7 rijstroken per spitsrichting beschikbaar komen. In 2008 is hiervoor het ministersstandpunt vastgesteld en in september 2009 is het wegaanpassingsbesluit vastgesteld. In maart 2010 is het ontwerp-tracébesluit vastgesteld en op 21 maart 2011 volgde het definitieve tracébesluit, dat op 4 januari 2012 onherroepelijk werd en ook wel het vlaggenschip der wegwerkzaamheden wordt genoemd. De uitvoering begon op 4 december 2013. Op 7 mei 2016 is de spoorbrug over de A1 bij het knooppunt Muiderberg geplaatst. Op 22 augustus 2016 is de verlegde A1 deels in gebruik genomen.

0-GHB-Sjab-Groene Hart-2016

 

Nieuwe Vecht aquaduct

Bij Muiden bouwen we het breedste aquaduct van Europa: 65 meter breed en circa 620 meter lang, met totaal 12 rijstroken. Straks zijn er 5 rijstroken per rijrichting beschikbaar plus een wisselbaan met 2 rijstroken. Tijdens de spits kan het verkeer gebruik maken van 7 rijstroken. Het dichte deel van het aquaduct is zo’n 194 meter lang.

Nieuwe spoorbrug Muiderberg

Om de verbreding van de A1 mogelijk te maken, moest de spoorbrug bij Muiderberg verlengd worden. Daarom is er een geheel nieuwe spoorbrug bij Muiderberg gekomen. De brug is maandag 22 augustus op zijn plaats gezet.

• bron: rijkswaterstaat.nl
• Cartografie: Cartographics