Maastricht tunnel open voor verkeer

De A2-tunnel in Maastricht is vanaf vrijdag 16 december open voor het verkeer. De Koning Willlem-Alexandertunnel is 2,3 kilometer lang en loopt van het kruispunt Geusselt (afrit 53) tot en met het knooppunt Europaplein (afrit 54) onder de grond. 

Er zijn vier tunnelbuizen op elkaar gestapeld (twee boven en twee onder) met elk twee rijstroken. De bovenste tunnelbuizen zijn voor het plaatselijk verkeer (N2) en de onderste tunnelbuizen zijn voor het doorgaand verkeer (A2). In alle tunnelbuizen geldt er een inhaalverbod voor vrachtwagens. In de bovenste tunnelbuizen, bedoeld voor lokaal verkeer, geldt een maximum snelheid van 80 km/u. In de onderste buizen, bedoeld voor doorgaand verkeer, mag 100 km/u gereden worden.

Maastricht tunnel open

De A2-tunnel in Maastricht is de eerste dubbeldekstunnel van Europa die open staat voor al het verkeer. In Paris is in 2010 en 2011 een dubbeldekstunnel in de A86 opengesteld, maar deze bestaat uit slechts één buis en heeft een doorrijhoogte van twee meter en is dus niet geschikt voor vrachtverkeer en hogere bestelbussen. De A2-tunnel in Maastricht wordt de eerste dubbeldekstunnel van Europa die reguliere snelwegafmetingen heeft.

De aanleg van de tunnel zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, een betere doorstroming op de A2 tussen kruispunt Geusselt en knooppunt Europaplein, en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door onder andere een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid van Maastricht Oost. 

Andere aanpassingen

Behalve de tunnel is ook knooppunt Kruisdonk omgebouwd, waarbij er door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg op dit knooppunt verbindingen in alle richtingen mogelijk zijn gemaakt. Deze nieuwe verbindingsweg leidt verder naar industrieterrein De Beatrixhaven met een brug over de Meerssenerweg. Verder worden nieuwe geluidschermen langs de A2 en A79 geplaatst en vindt er in de wijken langs het traject stadsvernieuwing plaats, door de bouw van nieuwe woningen en realisatie van voorzieningen.

Vanaf 2017 wordt bovenop de tunnel en op het voormalige tijdelijke tracé een parklaan Groene Loper aangelegd. Het wordt een tweestrooksweg met gescheiden rijbanen en in het midden komt een fiets- en voetpad. Op het traject worden meer dan tweeduizend lindebomen geplaatst. De parklaan is bedoeld voor plaatselijk verkeer dat aangrenzende wijken als bestemming heeft en niet voor doorgaand verkeer.

• bronnen: a2maastricht.nl, rijkswaterstaat.nl
• Cartografie: Cartographics