De Harselaartunnel

De bouw van de Harselaartunnel neemt twee jaar in beslag.

De gemeente Barneveld realiseert, samen met ProRail en de provincie Gelderland, de Harselaartunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. De tunnel vervangt de drukke en gevaarlijke spoorwegovergang in de Stationsweg/Baron van Nagellstraat.

Door Barneveld loopt het spoor Amersfoort-Apeldoorn. Op de Stationsweg/Baron van Nagellstraat, vlakbij station Barneveld Noord, kruisen spoor en weg elkaar nu bovengronds, wat zorgt voor oponthoud. Deze spoorwegovergang vervangen we door een onderdoorgang, de Harselaartunnel. Dat is veiliger en beter. Want op deze drukke plek neemt het autoverkeer de komende jaren toe.  

De tunnel is nodig voor een betere doorstroming van het toenemende verkeer en een veilige kruising van de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, aldus de gemeente Barneveld. De provincie Gelderland draagt daar bijna de helft aan bij. Het rijk en de gemeente Barneveld betalen de rest. Daarnaast maakt de gemeente Barneveld zich nog altijd sterk voor een intercitystop op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en een stoptreinverbinding tussen Amersfoort en Apeldoorn (de regiosprinter). Zonder de tunnel zijn deze gewenste uitbreidingen niet mogelijk. Een intercitystop zou de bestaande spoorwegovergang blokkeren.

De realisatie van de Harselaartunnel is om verschillende redenen nodig:

  • De uitbreiding van bedrijventerrein Harselaar-Zuid en de ontwikkeling van Harselaar-Centraal zorgen voor een toename van de verkeersintensiteit rond het gebied.
  • Daarom is het wenselijk dat de verkeersstructuur op de Baron van Nagellstraat wordt aangepast aan de toekomstige verkeerbewegingen.
  • Het wegensysteem wordt door de ondertunneling beduidend robuuster.
  • Dat komt de veiligheid en de doorstroming ten goede.

Ook voor fietsers en voetgangers

De Harselaartunnel krijgt twee enkele rijbanen voor auto’s. Aan de oostzijde van de rijbanen komt een breed fietspad, voor fietsers uit beide richtingen. Aan de andere kant van de rijbanen komt een pad voor langzaam verkeer, hoofdzakelijk voetgangers. 

Omleidingsroute voor auto- en fietsverkeer:

De Harselaartunnel

Omleidingsroute voor voetgangers:

De Harselaartunnel

Voor de Harselaartunnel werkt ProRail samen met de gemeente Barneveld.
Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.harselaartunnel.nl

• bronnen: www.harselaartunnel.nl, prorail.nl
• Cartografie: Cartographics