Nieuwe tunnels onder spoor in Veenendaal

Aan de noordzijde van Veenendaal worden in de komende jaren twee nieuwe tunnels onder het spoor in Veenendaal aangelegd. Eén voor auto’s in het verlengde van Voorpoort en één voor langzaam verkeer in het verlengde van de Nieuweweg-Noord.

Door de groei van het treinverkeer op de spoorlijn Utrecht Arnhem is het de verwachting dat het wegverkeer op de Nieuweweg Noord in Veenendaal en de Klompersteeg (N418) in Ede steeds vaker voor gesloten overwegbomen komt te staan. Om dit te voorkomen werken we aan een plan om de bestaande overweg in de Nieuweweg Noord op te heffen en te vervangen voor twee tunnels.

Door de aanleg van de tunnels ontstaat een nieuwe wegenstructuur en verliest een deel van de Klompersteeg haar functie als provinciale weg. De gelijkvloerse kruising van het spoor wordt vervangen door een fietsers- en voetgangerstunnel bij de Nieuweweg Noord en een autotunnel bij de Voorpoort. Hiermee wordt de verkeerssituatie verbeterd en kan het verkeer beter doorstromen.

De veranderingen:

De Nieuweweg Noord wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel onder het spoor. De weg wordt volledig gereconstrueerd. De fietstunnel wordt tevens een voetgangersverbinding tussen het noordelijk en het zuidelijk deel van het Fort.

Voorpoort krijgt ten noorden van de auto-onderdoorgang een aansluiting op de Klompersteeg Oost. De Klompersteeg West sluit hier vervolgens met een kruispunt op aan.

De Klompersteeg West en de Buursteeg worden verbonden door een aparte brug over het nieuwe fietspad Nieuweweg-Noord heen.

Nieuwe tunnels Veenendaal

Nieuw kruispunt Klompersteeg

De Klompersteeg-West sluit met een kruispunt op de Klompersteeg-Oost aan. De Klompersteeg en de Schalm worden verbonden door een apart brugdek over de nieuwe fietstunnel heen. De Nieuweweg Noord is dan geen provinciale weg meer, de weg wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel. Bij de huidige spoorkruising wordt de weg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Voorpoort neemt de regionale functie over. Hiervoor wordt de weg doorgetrokken met een spoortunnel voor auto’s. De weg krijgt ten noorden een aansluiting op de Klompersteeg.

De Nieuweweg Noord (N418) is straks niet langer meer een provinciale weg. Het wordt een gemeentelijke weg met een fietstunnel. De plek waar nu nog de spooroverweg is, is in de toekomst niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In plaats daarvan wordt de Voorpoort de nieuwe doorgaande weg.

De geplande oplevering van de onderdoorgangen en de aangepaste infrastructuur is in 2019.

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.veenendaal.nl/voorpoort/

• bronnen:  www.veenendaal.nl/voorpoort/, prorail.nl
• Cartografie: Cartographics