Editie Fiets Actief (New Skool Media): nummer 5 en 6 – 2018

In dit nieuwe nummer van Fiets Actief:

Fietsroute Amersfoort (uitknipkaart), Het fietsrondje van…, Fietsenroute langs de Maas (Frankrijk), Langs de Rijn van Keulen naar Kleef en meer … In de bijgeleverde mini streekgids een route in De Lage Kempen in België met startpunt in Bokrijk. Nieuw dit jaar is de zomerspecial (nummer 6) die tegelijk uitkomt met nummer 5 met diverse fietsroutes met kaart en allerlei handige tips voor deze zomer op fietsgebied.

Zie voor meer informatie: Fietsactief.nl of Newskoolmedia.nl

Fiets Actief
Fiets Actief

Wieringen

Wieringen is tot 1930 een eiland geweest. Dit zie je onder andere aan de zogenaamde wierdijken. Dat zijn dijken van ingeklonken zeewier die door de bewoners werden opgeworpen om hun eiland tegen de zee te beschermen. Wierdijken werden op meer plaatsen in ons land aangelegd, maar alleen op Wieringen zijn restanten bewaard gebleven. Een prachtig aandenken aan de tijd dat Wieringen nog een eiland was.

Tot in de middeleeuwen was Wieringen verbonden met het vasteland. Archeologische vondsten uit Wieringermeer en Amstelmeer tonen bewoning in deze periode aan. Ten gevolge van opeenvolgende stormvloeden rond 1200 werd Wieringen een eiland. De aanzet hiertoe werd gegeven door de Allerheiligenvloed van 1170 als gevolg waarvan het Marsdiep een zeegat werd en het Creilerwoud door de golven werd verzwolgen.

In 1924 kwam aan het eilandbestaan een einde, doordat op 31 juli het Amsteldiep samen met het Ulkediep werd afgesloten. De Amsteldiepdijk wordt ook wel de Korte Afsluitdijk genoemd. In 1930 kwam de oostelijke Wieringermeerdijk in de Zuiderzee tot stand, en daarmee de aangrenzende polder de Wieringermeer. De afsluiting van de Zuiderzee werd in 1932 voltooid door de grote Afsluitdijk, die Wieringen met Friesland verbindt. Deze dijk begint bij Den Oever.

Fiets Actief

Knooppuntenroute Wieringen

De route met een afstand van 52 kilometer start in de haven van Den Oever waar het parkeren gratis is. Over de dijk langs de Waddenzee voert de route via Stroe en Hippolytushoef naar het Amstelmeer. Via de Van Ewijcksluis en de knooppunten 18, 17, 19 en 20 maak je hier een rondje rondom het meer. De tweede helft van de route fiets je door het Dijkgatbos, langs het IJsselmeer en het Robbenoordbos. Via knooppunt 66 eindig je weer in Den Oever.

Hippolytushoef

De plaats wordt in 14e eeuw genoemd als Ypolshof. De plaatsnaam zou afgeleid zijn van een boerderij die er stond. Lokaal wordt de plaats aangeduid als Hippo of gewoon dörrep (dorp).

Robbenoordbos

Het Robbenoordbos is een bos ten noorden van Wieringerwerf en ten zuiden van Den Oever, in de Nederlandse gemeente Hollands Kroon. Het ligt ongeveer een kilometer ten noorden van het Dijkgatbos.

In de periode 1934 – 1941 werden de eerste bomen geplant omdat de grond ongeschikt leek voor landbouw. Van deze bomen is tegenwoordig weinig meer over nadat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog de dijk opbliezen waarbij het gebied overstroomde. Na 1945 werd het bos weer aangelegd en groeide het langzaam samen met het Dijkgatbos. Samen beslaan beide bossen zo’n 600 hectare. In de herfst van 2007 is de provincie Noord-Holland begonnen met het samenvoegen van beide bossen.

• Cartografie: Cartographics.nl
• bron: Wieringen Wikipedia.nl,  historischwieringen.nl