De gemeente Barneveld is gestart met de voorbereidingen voor de realisering van de nieuwbouwwijk Bloemendal, ten noorden van het Oosterbos en de woonwijken De Vaarst en Vliegersveld.

De gemeente Barneveld ontwikkelt in de periode 2020-2030 de nieuwe woonwijk Bloemendal. In deze nieuwste woonwijk worden zo’n 1.500 woningen gerealiseerd. Bloemendal wordt een groene, duurzame wijk. De nieuwe woonwijk Bloemendal geeft invulling aan de Energievisie die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Op termijn ontstaat een wijk die geheel energieneutraal kan zijn, of zelfs energieleverend.

Met de nieuwe naam is volgens het college aansluiting gezocht bij de cultuurhistorie van het gebied. De naam Bloemendal verwijst direct naar de familie Bloemendal, die sinds decennia boerderij De Oude Vaarst bewoont. Bijna honderd jaar geleden werd de toen nog bestaande Vaarstersteeg al vernoemd naar deze familie. De weg kreeg de nieuwe naam Bloemendaallaan.

Barneveld Bloemendal

Ligging:

Woonwijk Bloemendal grenst aan de zuidzijde aan woonwijk De Vaarst, aan de westzijde aan de Nijkerkerweg, aan de oostzijde aan de Stationsweg en aan de noordzijde aan de zogeheten Esvelderbeekzone.

De nieuwe wijk wordt ontsloten via de Nijkerkerweg. Bewoners kunnen straks ook via de Bloemendaallaan en de Van Wijnbergenlaan bij hun woningen komen. De gemeente onderzoekt of toekomstige bewoners betrokken kunnen worden bij de invulling en het beheer van delen van de wijk.

Planning:

Najaar 2018

Voorontwerp Bestemmingsplan Bloemendal I

2019

Ontwerp Bestemmingsplan Bloemendal I
Ontwerp van de woningen

2019 

Bouwrijp maken van Bloemendal

2020

Start bouw

Vanaf 2021 worden er per jaar zo’n 150 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Fase 1

We starten de ontwikkeling van Bloemendal met de ontwikkeling van de woonsfeer Bloemenvelden met 400 woningen.
Bloemenvelden ligt aan de westzijde van het plangebied en kenmerkt zich door lange waterlijnen en open velden. Dat is terug te zien in langgerekte groene ruimten (de groene velden) met direct daaraan grenzend de groene woonvelden. De woningen staan bijna allemaal aan een groene ruimte of op loopafstand daarvan.

• bronnen: Gemeente Barneveld en Wonen in Bloemendal
• Cartografie: Cartographics