De Harselaartunnel in Barneveld is sinds een week open voor het verkeer.

Hoewel de Harselaartunnel nu door fietsers en auto’s kan worden gebruikt, is het werk nog niet helemaal klaar. De komende tijd wordt er nog volop gewerkt rondom de tunnel. In het onderstaande lijstje staan de belangrijkste werkzaamheden op een rij:

– De betonwand aan de oostzijde (de buitenzijde langs de parallelweg) moet worden afgewerkt.

– De betonwand aan de westzijde (zowel aan de binnen- als aan de buitenkant) moet worden afgewerkt.
Vervolgens kan hierna het westelijke fiets- en voetpad worden geopend (naar verwachting gebeurt dat begin maart).

– De slijtlaag op het langzaam verkeersdek – ten noorden van de spoorlijn – moet worden aangebracht. Hierna worden ook drie zitbanken bevestigd. Dat is verwachting medio mei gereed.

– De tijdelijke overweg, die de afgelopen periode is gebruikt door fietsers en voetgangers, wordt verwijderd.
Naar verwachting is dit werk eind juni gereed.

– Het aanbrengen van een randelement aan de noord- en zuidzijde van het spoordek; dit bronskleurig element moet nog worden geproduceerd en bevestigd. Naar verwachting is dit ook medio mei gereed.

– Het dichtzetten van de tijdelijke overweg, het verwijderen van de overwegverharding en de tijdelijke parkeerplaatsen langs de Wencopperweg.

– Het verwijderen van de verkeersmaatregelen en en de tijdelijke fietsroute over de Wencopperweg.

– De reconstructie van de Energieweg (half maart gereed) – Zie kaart met omleidingsroute hieronder

– De aanleg van de riolering en asfaltwerkzaamheden van de Parallelweg (vanaf de Gildeweg tot en met de Baron van Nagellstraat 109) (eind maart gereed).

– De aanleg van de definitieve parkeerplaats naast het Transferium Barneveld-Noord (begin april gereed).

– Het plaatsen van de definitieve verlichting langs de toeritten van de tunnel (medio maart).

– Het aanbrengen van groen langs de betonwanden van de tunnel; drie zijden beukenhaag en t.p.v. Roekenbos aanplanten bosplantsoen (medio maart).

– Het afronden van het bouwrijp maken van Harselaar-Centraal (begin april gereed).

– Het afvoeren van bouwmaterialen en gronddepots (begin april gereed).

Energieweg Barneveld

Wegwerkzaamheden Energieweg

De Energieweg op het bedrijventerrein Harselaar-Oost is gedeeltelijk afgesloten door wegwerkzaamheden. Tot en met 15 maart is de afsluiting van kracht en dit geldt voor het auto- en vrachtverkeer.  De werkzaamheden bestaan uit een volledige reconstructie van de Energieweg. Het betreft het gedeelte tussen Baron van Nagellstraat en Energieweg 6. De gemeente Barneveld stelt een omleiding via de Mercuriusweg in. Bedrijven blijven in overleg met de aannemer bereikbaar (behalve tijdens de momenten dat op dit weggedeelte asfalt wordt aangebracht). De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanpak van de wegen rondom de nieuwe Harselaartunnel.

• bronnen: www.barneveld.nl , Harselaartunnel.nl
• Cartografie: Cartographics