Tijdelijke situatie
Vanwege de aanleg van een rotonde in de Rubensstraat, is de Rubensstraat tussen de Prinsenweg en Hondsdraf afgesloten voor autoverkeer. De bereikbaarheid van begraafplaats Diepenbosch is hierdoor anders dan normaal. De tijdelijke situatie duurt van 28 augustus tot medio november 2019.

Autoverkeer
Het parkeerterrein bij de begraafplaats is voor automobilisten alleen vanuit het noorden te bereiken. Als u vanuit het centrum van Voorthuizen met de auto naar de begraafplaats wilt, dan volgt u de bewegwijzering richting Putten én de bordjes ‘Begraafplaats Diepenbosch’. U rijdt dan via rotonde ‘De Punt’, de Hoofdstraat en de Voortse Ring (de nieuwe rondweg). Zie de groene stippellijn op kaart 1.

Rouwstoet
Voor de rouwstoet (alleen voetgangers of fiets aan de hand) van en naar de begraafplaats is een route via de Vincent van Goghstraat geschikt gemaakt. Zie kaart 2. U wordt door uw uitvaartondernemer over deze route geleid. NB. Deze route loopt deels over werkterrein en is in verband met de veiligheid alléén beschikbaar tijdens de uitvaarten.

Fietsers
(Terug)fietsen kunt u gewoon over het fietspad langs de Rubensstraat.

Beperken overlast
Wij willen de uitvaarten in rust laten plaatsvinden. De aannemer staakt tijdens de uitvaart de luidruchtige werkzaamheden. Bij de voorbereiding van de uitvaart heeft de uitvaartondernemer hierover contact gehad met de omgevingsmanager van Strukton Civiel.

Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Barneveld, via het mailadres info@barneveld.nl of via telefoonnummer 140432 (geen netnummer nodig).

Bron: facebook pagina Gemeente Barneveld