Nieuw nummer Puur Natuur

In het winternummer van Puur Natuur:

Winter wandelen door Voornes Duin, Leegloop op de Kampina, Meer innovatie op Marker Wadden, Eerstelingen, Mirte & de wolf en nog veel meer.

Puur Natuur magazine is voor leden van Natuurmonumenten. Als lid van Natuurmonumenten geniet u van de natuur, maar het lidmaatschap heeft meer te bieden. Een schitterend blad dat vier keer per jaar verschijnt, nieuwe leden ontvangen het boek Beleef de natuur, u winkelt met korting in onze webwinkel en u maakt gebruik van aanbiedingen van onze partners.

Puur Natuur is hét natuurmagazine van Nederland.

Een blad dat inspireert om erop uit te trekken. Een blad dat je meer leert over de natuur. Want hoe meer je weet, hoe meer je ziet, hoe meer je geniet.

Zie voor meer informatie: Natuurmonumenten.nl

Trotseer de elementen in Voornes Duin

In dit nummer van Puur Natuur wordt een wandelroute besproken. Aan de hand van de kaart en het verhaal kunt u een mooie tocht maken.

Om de winter goed te voelen, moet je aan de kust zijn. Daar waar de wind blossen op je wangen blaast, waar je je kromgebogen een weg baant door het mulle zand. We hebben daarom een wandeling voor je uitgezet in Voornes Duin (ZH), misschien wel het mooiste duingebied van ons land.

Ook altijd gedacht dat je de uithoeken van ons land langs de grens met Duitsland en België moet zoeken? Nou, aan de rand van de Randstad blijk je ze ook te hebben. Gewoon in West-Nederland. Neem Voornes Duin, verstopt in de zuidwestelijke hoek van Zuid-Holland tussen de Tweede Maasvlakte en het Haringvliet. Om er te komen moet je pal langs het petrochemische landschap van Europoort. Net als je denkt dat je het einde van de wereld hebt bereikt, ga je bij Rozenburg het Brielse Meer over en kom je even later bij Voornes Duin. Het contrast kan niet groter zijn.

Klik op: Voornes duin route

Voornes Duin

Het Voornes Duin is een natuurreservaat in Zuid-Holland op het eiland Voorne van ongeveer 1400 hectare groot. Delen zijn vanaf 1927 in beheer bij Natuurmonumenten. Ook de stichting Het Zuid-Hollands Landschap beheert een deel van het gebied. Voornes Duin heeft sinds 2008 de status van Natura 2000-gebied.

Voornes Duin behoort tot de zogenaamde jonge, kalkrijke duinen die pas zijn ontwikkeld in de Late Middeleeuwen. De oudste kern is de Heveringen in het noordoosten van het gebied bij het dorp Oostvoorne terwijl de jongste duinen bij de Groene Punt liggen, die laat in de 20ste eeuw zijn gevormd. Het landschap is gedurende de twintigste eeuw sterk van karakter veranderd. Door overbeweiding was het gebied aan het eind van de 19de eeuw een stuivende zandwoestijn. De overheid greep in 1910 in wat resulteerde in een verbod op beweiding en houtkap en in aanplant met bos. Grote invloed hadden de waterstaatkundige werken bij het duingebied, zoals de aanleg van de Nieuwe Waterweg omstreeks 1870 en de Deltawerken in de tweede helft van de 20e eeuw. Ook de aanleg van de Maasvlakte en de industrialisatie van Europoort lieten hun diepe sporen na.

Dat het gebied nog steeds de moeite waard is en vele dier- en plantensoorten herbergt is te danken aan het feit dat het duingebied niet kon worden gebruikt voor waterwinning vanwege de betrekkelijk geringe omvang van de zandpakketten. Ook de slecht doorlaatbare klei- en veenlagen zorgden ervoor dat er nog steeds veel natte milieus in Voornes Duin zijn te vinden. Er zijn twee grote duinmeren (Breede water en Quackjeswater) naast natte duinvalleien en meerdere kleine poelen en moerassen. Daarnaast is er veel bos, waaronder het Waterbos, en zijn er duingraslanden en struwelen, onder meer met Duindoorn. Het gebied kent vele overgangen, van nat naar droog, van voedselarm naar –rijk, van kalkrijk naar –arm en van zoet naar zout. Dit veroorzaakt de grote variatie aan levensgemeenschappen.

Voornes duin - route

• Cartografie: Cartographics.nl
• bron: https://www.natuurmonumenten.nl
• bron: Wikipedia