Copyright-Disclaimer

Copyright

Copyright © 2024 Cartographics | Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Cartographics worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Alle kaarten die getoond worden op deze site zijn beschermd door internationaal copyright. Het is niet toegestaan om de kaarten op enigerlei wijze te gebruiken, aan te passen, reproduceren of te verkopen zonder onze schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Cartographics. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Cartographics is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon onder nummer: 34210780

Cartographics heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Cartographics is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Cartographics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Cartographics heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Cartographics gecontroleerd of goedgekeurd. Cartographics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van Cartographics of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Copyright

Copyright © 2020 Cartographics | Alle rechten voorbehouden

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Cartographics worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd.

Alle kaarten die getoond worden op deze site zijn beschermd door internationaal copyright. Het is niet toegestaan om de kaarten op enigerlei wijze te gebruiken, aan te passen, reproduceren of te verkopen zonder onze schriftelijke toestemming.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Cartographics. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Cartographics is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als rechtspersoon onder nummer: 34210780

Cartographics heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen echter op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Cartographics is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Cartographics aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Cartographics heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Cartographics gecontroleerd of goedgekeurd. Cartographics aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website van Cartographics of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.