Atlantis leesboek en werkboek Tot op de Bodem – Leven in zee

In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren teksten vlot, vloeiend en met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Daarnaast biedt Atlantis speciale leesplezierlessen aan. Dankzij het unieke didactische differentiatiemodel kan Atlantis gemakkelijk en effectief worden ingezet in (combinatie)groepen met grote niveauverschillen.

In Atlantis staat de inhoud van de tekst centraal, waardoor kinderen veel beter snappen waarom ze aan het lezen zijn. Ze willen weten hoe een verhaal afloopt, hoe iets werkt of hoe iets in elkaar zit. Zo wordt het lezen leuk en gaat het steeds sneller en gemakkelijker: begrip, plezier en techniek versterken elkaar.

Cartographics heeft voor dit project de cartografie verzorgd.

Delubas-Atlantis
Delubas-Atlantis

Uitgeverij Delubas

Inzet voor beter onderwijs is de missie sinds de oprichting van Delubas in 1996. In het eerste product kwam dat direct tot uiting: Plustaak Rekenen. Plustaak was namelijk het eerste serieuze materiaal voor de betere leerling in Nederlandse basisonderwijs. Inmiddels wordt Plustaak gebruikt op bijna alle scholen.

Voor meer informatie en het verkrijgen van de deze studievaardigheden kunt u kijken op de website van de uitgeverij: www.delubas.nl

Deel dit nieuws item!