Rusland in Europa

Naar aanleiding van een lezing  op 24 november 2016 van Dr. G.R. Zondergeld over Rusland in Europa is deze onlangs in boekvorm verschenen.

Gjalt Zondergeld is voormalig hoofddocent nieuwste geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het boekje is uitgebracht door de Vereniging Democratisch Europa. Cartographics heeft voor dit boekje de kaart gemaakt van de beschreven locaties in Europa en Rusland en de landen van de voormalige Sovjet Unie. De kaart is in het boek in het hart opgenomen en ondersteund het verhaal.

Het voorwoord is geschreven door de voorzitter van de Vereniging Democratisch Europa dhr Jan Willem Sap.

Vereniging Democratisch Europa

De Vereniging Democratisch Europa prikkelt het publieke debat door vragen te stellen en het geluid van burgers te laten horen. De vereniging denkt, praat en schrijft en herbergt een grote verscheidenheid aan meningen. Er worden publieke bijeenkomsten en interactieve debatten georganiseerd met binnenlandse en buitenlandse gasten.

Op de site: democratisch-europa.nl kunt u meer informatie vinden over deze vereniging.

De Sovjet-Unie

De Sovjet-Unie was een eenpartijstaat geregeerd door de Communistische Partij vanaf de oprichting in 1922 tot het uiteenvallen in 1991. Hoewel de Sovjet-Unie officieel een unie van 15 subnationale sovjetrepublieken was, waren de overheid en economie sterk gecentraliseerd.

Deel dit nieuws item!