Op diverse startpunten en langs de routes komen borden met de routekaarten, de wandelknooppunten en gebiedsinformatie voor. Ook wordt er in de provincie Utrecht veelvuldig gebruik gemaakt van een Toeristisch overstappunt (TOP), een startplaats met ruime parkeermogelijkheid en wandelvoorzieningen.

Het bord op de foto van wandelknooppunt 90 is te vinden bij het Hajé restaurant Nieuwegein. Dit is TOP De Linielanding. Bij het VVV-i-punt in het restaurant zijn fiets- en wandelroutes beschikbaar en meer informatie over het gebied.

De kaartbeelden op de panelen zijn gemaakt door Cartographics in samenwerking met Routebureau Utrecht.

De wandelknooppunten zijn zwarte kunststof palen met markeringen in geel met blauw. In de Kromme Rijnstreek zijn de wandelknooppunten oranje met blauw. Onderweg wijzen de markeringspijlen je de weg van wandelknooppunt naar wandelknooppunt. De markeringen zijn blauwe pijlen op een gele achtergrond. In de Kromme Rijnstreek zijn de markeringen blauwe pijlen op een oranje achtergrond.

Wandelroutenetwerk Utrecht

Uitbreiding routenetwerk Utrecht-Oost

De provincie Utrecht en het Routebureau Utrecht realiseren een nieuw wandelroutenetwerk in het oosten van de provincie. De ambitie is om hiermee te komen tot een volledig aaneengesloten wandelnetwerk in de hele provincie Utrecht.

Het nieuwe wandelroutenetwerk verbindt met een eenduidige bewegwijzering (op basis van knooppunten) routes via bestaande wandelpaden aan elkaar. Zo ontstaat een uitgebreid wandelnetwerk van +/- 865 km binnen het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse vallei.

Onder leiding van de provincie Utrecht is samen met het Routebureau Utrecht gewerkt aan het (voorlopig) ontwerp van het wandelnetwerk. Met als resultaat goedkeuring en toestemming voor de routelijnen van dit ontwerp. Dit is bereikt in nauwe samenwerking met gemeenten, terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Utrecht Landschap en Natuurmonumenten),  particuliere landgoedeigenaren en wandelorganisaties (Wandelnet en landschap Erfgoed Utrecht). Ook is het ontwerp afgestemd met naastgelegen provincies voor aansluiting op Gelderland en Noord-Holland.

Naar verwachting kan in 2023 de aanleg van het wandelroutenetwerk van start gaan.

Voor meer informatie zie: routebureau-utrecht.nl

Deel dit nieuws item!