Blits Studievaardigheden

Met de methode Blits leren kinderen via de vier onderdelen van studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen. Blits bereidt ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd én op hun verdere schoolcarrière. Blits is er voor groep 5 tot en met 8. In deze groepen wordt per week één les van 45 minuten aangeboden.

Cartographics heeft voor het tot stand komen van deze studievaardigheden een aantal kaarten verzorgd die een aantal vragen ondersteunen of waarmee juist een vraag beantwoord moet worden.

Toepassen studievaardigheden

De studievaardigheden die leerlingen leren met Blits moeten ze gaan toepassen bij andere vakken. Hoe eerder je start met de methode, des te meer je hiervan zult profiteren bij vakken als rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde en begrijpend lezen. Je kunt dit schooljaar starten met de nieuwe Blits voor groep 5 en 6. De materialen voor groep 7 volgen het schooljaar daarop.

De lessen van Blits hebben een vaste en duidelijke opbouw. Elke les begint met een pakkende inleiding. Daarna komt een heldere instructietekst. Die is verduidelijkt met vetgedrukte kernwoorden en voorbeelden. Als derde onderdeel volgen de bronnen die de kinderen gebruiken bij de opdrachten. Bij de herhalingslessen kunnen kinderen de bronnen niet alleen digitaal maar ook in het bronnenboek vinden.

Uitgeverij Delubas

Inzet voor beter onderwijs is de missie sinds de oprichting van Delubas in 1996. In het eerste product kwam dat direct tot uiting: Plustaak Rekenen. Plustaak was namelijk het eerste serieuze materiaal voor de betere leerling in Nederlandse basisonderwijs. Inmiddels wordt Plustaak gebruikt op bijna alle scholen.

Voor meer informatie en het verkrijgen van de deze studievaardigheden kunt u kijken op de website van de uitgeverij: www.delubas.nl

Deel dit nieuws item!