Blits Studievaardigheden 7

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Daarom is Uitgeverij Delubas continu alert op groepen kinderen die in het basisonderwijs buiten de boot dreigen te vallen. Zoals:

– begaafde leerlingen die niet voldoende uitdaging krijgen;
– kinderen die slecht scoren op bepaalde vakgebieden of toetsonderdelen;
– zwakke lezers met een zeer lage leesmotivatie.

Voor deze kinderen maakt Delubas passende materialen die hen motiveren en uitdagen op hún niveau.

Cartographics heeft voor deze studievaardigheden de cartografie verzorgd.

Uitgeverij Delubas, Blits
Uitgeverij Delubas, Blits

Met de methode Blits leren kinderen aan de hand van verschillende studievaardigheden allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen. Blits bereidt ze zo voor op de overload aan informatie in deze tijd én op hun verdere schoolcarrière. Blits is er voor groep 5 tot en met 8. In deze groepen wordt per week één les van 45 minuten aangeboden.

De lessen van Blits hebben een vaste en duidelijke opbouw. Elke les begint met een pakkende inleiding. Daarna komt een heldere instructietekst. Die is verduidelijkt met vetgedrukte kernwoorden en voorbeelden. Als derde onderdeel volgen de bronnen die de kinderen gebruiken bij de opdrachten. Bij de herhalingslessen kunnen kinderen de bronnen niet alleen digitaal maar ook in het bronnenboek vinden.

Uitgeverij Delubas

Inzet voor beter onderwijs is de missie sinds de oprichting van Delubas in 1996. In het eerste product kwam dat direct tot uiting: Plustaak Rekenen. Plustaak was namelijk het eerste serieuze materiaal voor de betere leerling in Nederlandse basisonderwijs. Inmiddels wordt Plustaak gebruikt op bijna alle scholen.

Delubas ontwikkelt producten waar het onderwijs beter van wordt; een product moet kinderen aanspreken, motiveren, en de gegeven informatie moet juist zijn.

Voor meer informatie en het verkrijgen van de deze studievaardigheden kunt u kijken op de website van de uitgeverij: www.delubas.nl

Deel dit nieuws item!